Udskiftninger blandt tovholdere og i bestyrelsen frem mod generalforsamlingen

5. november 2018 20:36 , af Christian Probst

Kære medlemmer

Jeg vil i denne nyhed orientere jeg om diverse udskiftninger i klubbens ledelse. Noget er sket, andet vil ske til generalforsamlingen i februar.

Anne Kaaber har ønsket at blive fritaget for opgaven som tovholder for Materieludvalget nu. Da Anne i foråret påtog sig opgaven var det aftalt, at vi skulle se tiden an. Udfordringen med at tilgodese alles ønsker, og håndtere de meningsforskelle der opstår, har tæret på Anne. Derfor har vi aftalt at Anne stopper nu, og jeg fra i dag tager ansvaret for materieludvalget, og sikrer vi får igangsat de opgaver der er frem til generalforsamlingen, hvor vi gerne skulle have valge en ny tovholder. Per Raabo har i samme forbindelse besluttet at træde ud af Materieludvalget. Både Anne og Per vil fortsat hjælpe det resterende i udvalget med de praktiske opgaver.

Tovholder for Ungdomsudvalget Trine Thonning Jørgensen har fortalt os, at hun til generalforsamlingne gerne vil stoppe som tovholder. Efter 7 år på posten; og i en situation hvor mange af de ældse URO'ere er på vej videre med uddannelse etc, er det oplagt at sætte et nyt hold.

Endelig har Britta Troelsen efter 2 år i bestyrelsen, hvor hun har varetaget opgaven som sekretær, besluttet sig for at stoppe til generalforsamlingen.

Der skal lyde en stor tak (allerede nu) til alle for indsatsen!

Bestyrelsen vil gå i gang med at finde kandidater frem mod generalforsamlingen, så vi kan få valgt nye personer ind. Skulle du have interesse indenfor nogle af områderne så kontakt gerne undertegnede eller bestyrelsen for at høre mere om opgaverne.

Hilsen Christian Probst, formand