forsidefotom text

Hjemmesiden læses bedst på pc og Mac. På Ipads bliver nogle sider ikke vist korrekt. På smartphones er hver side opdelt i en lang kolonne, hvorfor man ofte må scrolle meget langt for at finde det man søger.