Lige noget for dig!

Roning er en fantastisk sport, hvor alle muskelgrupper kommer i funktion.

Mange ser roning som en mere “skånsom” sport, da man modsat løb ikke skal bære sin egen vægt.

Roning kan dyrkes på alle niveauer, om du er til sved på panden eller synes en tur på Sundet med madpakke og godt selskab er noget af det bedste.

 

Rogæst i Humlebæk Roklub

Har du som roer lyst til at besøger vores roklub kan du finde nogle praktiske oplysninger her ...
Henter billeder...

NYHEDER...

ADGANG FORBUDT

NYT fra formanden      

Kære medlemmer   

Kommunen har henvendt sig til os. Det viser sig at den information vi tidligere har fået ikke længere gælder (det var en forkert information vi fik 20. marts).

Fra nu, og indtil I hører andet - er INGEN ADGANG TILLADT.

Helt kort betyder det at det ikke er tilladt at låse dørene op og gå ind.

Komunen har personale der kører rundt og tilser bygninger udefra.

Hilsen bestyrelsen v/ Christian Probst


 

1. april 2020 15:30

Standerhejsning på Facebook

Nyt fra formanden

 

Kære medlemmer    
I morgen (søndag d. 29. red.) hejser vi standeren. Ikke fordi sæsonen dermed starter; men så vi er klar den dag det igen blive muligt at ro.
Det er en svær tid for alle, og roklubben er selvfølgelig en lille om mindre relevant spiller i alt det der sker omkring os. Men bestyrelsen mener det er den bedste løsning med denne proforma standerhejsning.


Når alle restriktioner igen er væk, laver vi en formel "standerudskiftning" så vi mødes, og får vores nye logo op.
Vi forsøger at filme standerhejsningen - og streame på vores facebook side kl. 10 - for der er IKKE adgang for medlemmer til selve standerhejsningen.

Vores Facebook side er:
https://www.facebook.com/groups/173083716114427/

Hilsen bestyrelsen


 

28. marts 2020 18:11

Klubben er lukket til 13. april

24. marts 2020 10:15

Nyt om lukningen af klubben

Kære alle!

Jeg håber I har det godt, og får hverdagen til at hænge godt sammen, under de udfordrende forhold vi alle er ramt af.

Her følger en lille update omkring roklubben, og hvad der sker de kommende uger, med speciel fokus på bådklargøring, arbejdsdag og standerhejsning.

Jer, der har været forbi roklubben, har set, at kommunen har sat en seddel op om at klubben er lukket. Det har de gjort på alle kommunale lokaler, og da roklubbens lokaler jo ejes af kommunen, er vi ramt af det samme.

Bestyrelsen (ved Kim Wellendorph) har i dag været i dialog med kommunen og politiet for at få afklaret hvad vi må og ikke må. Og vi skal følge de regler der er udsendt af myndigheder. Desuden følger vi hvad DIF og Dansk Forening for Rosport (DFfR) har sagt om idrætsaktiviteter. DIF og DFfR henstiller til at man ikke udfører idrætsaktiviteter hverken indendørs eller udendørs ind til videre. Så det efterlever vi.

Men vi har fået afklaret med kommunen og politiet, at det er i orden at vi sikrer den fortsatte daglige drift af klubben og lokalerne.

Bådklargøring:

Derfor er det OK at der foretages bådklargøring. Men maksimalt 3 i hver bådehal; og altid med respektfuld afstand mellem hinanden (2 meter). Og selvfølgelig er men kun med til dette hvis man selv føler sig tryg ved det; og ikke tror man har været i smitterisiko f.eks. ved at nogen man har været sammen med kort efter er blevet erklæret smittede.

Arbejdsdag 28/3:

Vi aflyser arbejdsdagen i sin gængse form, da vi jo ikke må være 40 i klubben samtidig. Men hvis de tre udvalg (Materiel, Hus og Bro) finder opgaver der kan udføres af maksimalt 6-8 personer - og det kan ske ved at man holder respektafstanden på 2 meter - kan arbejdshold sættes i gang. Jeg regner med udvalgene selv kan koordinere dette og hvornår I gør noget - evt ved et opslag i roklubben eller på hjemmesiden. Og som før er man kun med hvis man selv vil, og føler sig rask.

Standerhejsning 29/3:

Vi laver en formel standerhejsning på dagen - men UDEN at medlemmer møder op, og der holdes ingen tale. Og selvfølgelig ingen roning. Men det betyder at klubben så principielt er åben for roning, og på det tidspunkt hvor myndigheder/DIF/DFfR siger OK for roning kan det igangsættes umiddlbart. Vi vil efterfølgende finde en dag hvor vi alle kan mødes og sige "god rosæson" til hinanden.

Andet ophold i klubben:

Det er ud fra ovenstående OK at man er inde i klubben - men begræns opholdet indenfor. Lad være med at sætte jer ind i en gruppe bare for at mødes og snakke. Det bør ske et andet sted, da det ikke er relateret til drift af klubben.

Og sidst om ergometre:

Vi tilbød i sidste uge at interesserede kunne låne et af vores 16 ergometre. 14 henvendte sig i første omgang - og siden har 3 yderligere henvendt sig. De 2 første fik de sidste. Så skulle der være nogle af jer der har fået, som har fundet ud af at det ikke er muligt med hjemmetræning, så sig lige til. Så er der andre der er interesserede :-)

De bedste hilsner fra bestyrelsen v/ Christian Probst


 

20. marts 2020 12:30

Seneste anbefaling fra DFfR

På baggrund af regeringens pressemøde d. 17. marts, kommer DFfR med en opdatering til klubformænd og DFfRs medlemmer om hvordan forbundet anbefaler I håndterer situationen omkring Covid-19 og Coronavirus

DFfR anbefaler: Indstil roklubbens aktivitet både inde og ude frem til 30. marts

 

Læse det hele

 


 

18. marts 2020 13:53

Lukning af klubben

Kære medlemmer

 

Efter Statsminesterens udmelding den 11. marts var bestyrelsen hurtig i dialog om yderligere tiltag. DIF har desuden den 12. marts givet deres synspunkt tilkende.

Derfor må vi melde ud nu, at al ergometerroning - samt anden træning såvel indendørs som udendørs med udgangspunkt fra roklubben - IKKE er tilladt fra nu af.

Generelt beder vi jer komme mindst muligt i klubben, for at undgå at nogen ubevidst får afsat virus, som andre efterfølgende kan blive ramt af.

Bestyrelsens fokus er pt på hvad vi gør med tilsyn af klubben, planlagt arbejdsdag & standerhejsning, samt ergometerinstruktion af kaniner og bådkalrgøring.

Det betyder også at lån af ergometre; arrangere fællesløb fra klubben o.lign. pt ikke er muligt. Og først i næste uge kan I forvente at der er klarhed over disse områder.

Jeg har her til morgen samlet alle ergometre, og bundet en symbolsk snor rundt om dem, for at markere at de ikke må bruges pt.

På bestyrelsens vegne, Christian

Klik her for at svare på beskeden, du kan IKKE besvare selve mailen.

Beskeden er sendt af:

Christian Probst


 

18. marts 2020 13:49

GENERALFORSAMLING med stor tilslutning

Kære alle
Tak for en god generalforsamling i går, den 26. februar  - og TUSIND TAK for genvalg som formand :-)
Fantastisk, at vi var 50 stemmeberettigede i klubben, ud af 140.
Bestyrelseskandidater blev valgt; Maria, Ryan og Kim.
Nye tovholdere Søren Mortensen (Kommunikationsudvalg) og Keld Strudahl (Roudvalg).
Genvalg til øvrige Tovholdere.
Tillykke med valget til jer alle!
Kontingent blev fastsat til 2075 for seniorer; URO 1375 for det kommende år.
Og så blev det nye logo vedtaget (skriftlig afstemning; 40 for det nye, 9 for det gamle, 5 blanke)
Der kommer et fyldigt referat i arkivet inden længe :-)

27. februar 2020 10:02

KLARGØRING AF VORES SMUKKE BÅDE

VI SKAL SNART UD AT RO - YES!!!!
Og det kræver, at vi alle skal bidrage med at sætte vores smukke både istand.
Så husk at skrive dig på i aktivitets-kalenderen til KLARGØRING AF BÅDE.
Der er mange muligheder :-)

Weekenden:
8. og 9. februar (Skarven)
22. og 23. februar
29. februar og 1. marts
7. og 8. marts
14. og 15. marts
d. 21. og 22. marts

De bedste hilsner
Anne K, Christian S, 2x Per

1. februar 2020 18:58
Se alle nyheder