Bliv medlem

Vil du ro, så kontakt:

Instruktionschef Karen Stein - send mail til: instruktion@humlebaekroklub.dk (seniorer)
Ungdomsleder Mette Porsmose - send mail til: ungdom@humlebaekroklub.dk (unge ml. 14 - 24 år)

 

Motions-, sports- og kaproning
I klubben dyrker vi både motions-, sports- og kaproning. Man kan nyde den smukke natur og en god snak, eller forbedre sin fysisk form og roteknik ved daglig eller ugentlige roture. Alt efter mandskabets styrke, lyst og tid tager en motions- eller sportstur cirka en til to timer.

Roningen foregår i inrigger, coastal, gig og outrigger

Der også mulighed for kaproning, hvor man sammen med et fast mandskab træner fra to til fire gange om ugen og deltager i kaproninger i hele Danmark. Det er især langdistance kaproning i inrigger (10 km og 25 km) klubben deltager i.

Langture
Klubben arrangerer også flere langture i ind- og udland. Vi ror både på korte weekend-ture og længere ferieture. For at deltage på sådanne ture skal man være en erfaren roer.

Rosæson
Vores rosæson på Øresund går fra april til oktober. I vintersæsonen gløder romaskinerne. Indendørs roning er en fortræffelig måde at holde sig i form på og herudover har vi en ugentlig yogaaften med professionel instruktør. Ligesom du kan deltage i en række relevante kurser.

Allerede roer?
Måske er du allerede roer og har lyst til at blive medlem hos os. Hvis det er nogen tid siden du sidst har roet og trænger til at få frisket rutinerne op, kan det være en idé at starte sammen med årets kaninhold. Vi starter nyt seniorhold op hvert år i april måned. 

Eller måske er du rutineret, har en række rettigheder og kan starte med det samme. 

Uanset hvilken kategori roer du hører til, skal du kontakte instruktionschef Karen Stein, på adressen: instruktion@humlebaekroklub.dk.  

Hun vil forhøre sig om dine eventuelle styrmandsrettigheder, der måske skal genopfriskes før du kan få dem overført. Det samme gælder scullerret.
Uanset dit niveau finder I sammen ud af hvornår og under hvilke omstændigheder du kan starte.

 Vel mødt i Humlebæk Roklub.

  luft skråfoto

 

Kontakt os

BESTYRELSE OG UDVALG 2018-2019 HUMLEBÆK ROKLUB
Telefon klubhus: 49192170


Bestyrelse:
bestyrelse@humlebaekroklub.dk

Formand: Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

Kasserer: Morten Runge Poulsen
Tlf. 25425237
kasserer@humlebaekroklub.dk
Sekretær: Maria Petersen
Tlf. 22471388

sekretaer@humlebaekroklub.dk

Suppleanter: Ole Madsen, Claus Jensen
Revisor: Michael Krogh
Revisorsuppleant: Anders Thorsen

Kommunikationsudvalg
Tovholder: Søren Mortensen

Tlf. 20971436
brumbassen@humlebaekroklub.dk
Torben Klausen
Telf. 51225523
rogaest@humlebaekroklub.dk

Roudvalg:
Tovholder: Anne Thomsen
Tlf. 31400111
roning@humlebaekroklub.dk

Instruktionschef: Karen Stein
Tlf. 49133718
instruktion@humlebaekroklub.dk

Langture: Gerda Lavrens Tlf. 61168350

Øvrige medlemmer:
Michael Stein Tlf. 40949009

Keld Strudahl Tlf. 40604901

Ryan Rosenberg Tlf. 22901903

Udlevering af nøgler:
Henrik Gaarde Olesen
Tlf.49134303

noegle@humlebaekroklub.dk

 

 

 

Ajourført 07.03.2019

Siden ajourføres af:

Christian Probst


Køkkenudvalg:
Tovholder: Ingrid Poulsen
Tlf. 40433565
koekken@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Anne Grete Leinonen Tlf. 22770863
Bente Hagen Christensen Tlf. 26402463
Birthe Lynæs Tlf. 49131940
Jytte Boch-Andersen Tlf. 49134781
Lisbeth Meyer Tlf. 49131950
Ulla Willard Tlf. 30667514
Birgitte Menck Tlf. 40556312
Hening Andersen/Erling Kaas  (drikkevarer)


Ungdomsudvalg:
Tovholder: Mette Porsmose
ungdom@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Karoline Kristensen, Amalie Thorsen, Marie Reistad,

Michael Stein, Birgitte Rufford Probst

Husudvalg:
Tovholder: Henning Andersen
Tlf. 49133672 /51323716
hus@humlebaekroklub.dk

Broudvalg
Tovholder: Niels-Henning Jakobsen

Tlf. 42612626
bro@humlebaekroklub.dk

Henrik Menck Tlf. 49133933

Nils Lunbdy Tlf. 49191658 

Poul R. Sørensen Tlf. 61555069

Materieludvalg
Tovholder: Christian Stephensen
Tlf. 30709087
materiel@humlebaekroklub.dk

Per Olsen Tlf. 49136262

Jakob Rasmussen Tlf. 61338586

Medlemskartotek:
Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henter billeder...