NyhedsHjørnet september

19. september 2021 13:01 , af Søren Mortensen
Da færre end halvdelen har læst den seneste udgave at NyhedsHjørnet, der blev sendt ud for nogle dage siden, optrykkes det her. Hvis årsagen til at man ikke har bemærket mailen er, at det er røget i spamfilteret, skal man ikke være nervøs. Mailen er absolut ikke skadelig.


Vigtige datoer

Stander nedtagning: Lørdag 30. oktober.
Arbejdsdag: Søndag 31. oktober.
Medlemsmøde: Torsdag 18. november.
Julegløgg: Fredag 26. november.

 
 
Nyt fra roudvalget:
Vil du uddannes som korttursstyrmand, langtursstyrmand og instruktør?
 
Kære roere
 
Nu går vi efteråret i møde, hvor der kan være lidt tid til  fordybelse og uddannelse.
Vi vil gerne høre, om der er medlemmer, der kunne tænke sig at blive uddannet til styrmand i klubben:
  • Det vil vi egentlig gerne at alle bliver, da det giver størst sikkerhed, ansvar og fleksibilitet i klubben.
  • Men det skal også siges at det absolut ikke er et krav. Man kan sagtens ro uden at være  styrmand. Men det betyder, at hvis man ikke har en styrmandsbevis, skal man altid ro sammen med en styrmand.
  • For flere detaljer bedes I tjekke roreglementet på vores hjemmeside
 
Hvis der er nok interesse, vil vi forsøge at få tilbyde:
 
Korttursstyrmand.
 
Er du interesseret i at blive korttursstyrmand med rettighed til selv at tage ud at ro i inrigger eller outrigger, afholder klubben i vinterperiode kursus i klubbens regi med en afsluttende teori og praktisk opgave.
 For at deltage i kursuset kræver det at du har to års erfaring som roer med minimum 200 km roning i nuværende sæson i lokalt farvande, et godt helbred, samt at du på sigt ønsker at tage ansvar som rovagt
 
 
Langtursstyrmand
 
Er styrmandsuddannelse for dem, der vil være styrmænd i farvand uden for dagligt rofarvand og som er kortturstyrmand
  • Uddannelsen er en DFFR – uddannelse (se dffrs hjemmeside)
  • hvis man ønsker denne uddannelse, og ønsker tilskud/hel eller delvis dækning af kursusudgiften, vil vi gerne have en begrundelse for, hvordan uddannelsen kan komme til gavn for klubben.
 
Instruktør/ungdomsinstruktør for dem der brænder for at deltage i uddannelsen af nye roere i klubben
  • Uddannelsen er en DFFR – uddannelse (se dffrs hjemmeside)
  • hvis man ønsker denne uddannelse, og ønsker tilskud/hel eller delvis dækning af kursusudgiften, vil vi gerne have en begrundelse for, hvordan uddannelsen kan komme til gavn for klubben.
 
Roudvalget vil meget gerne have en kort mail, eller anden skriftlig interessetilkendegivelse inden d. 30. september 2021
Der vil blive givet besked umiddelbart efter d. 5. oktober 2021
 
Vh Ryan Rosenberg
Roudvalget
Mere nyt fra roudvalget

"SKRAMMEKAMPAGNE"
 
Vi har slået en rekord i roklubben. Aldrig er vores både blevet så skrammede, skadede og ramponerede som de er på den sidste 1½ års tid – er det så Corona der skal have skylden? Nej det er nok et samspil af forskellige andre ting.
Men at der er forskellige årsager, betyder jo bare at vi alle må passe ekstra godt på vores materiel i netop de situationer:
Hvis der nu skulle være nogen der ikke ved hvad det er jeg taler om – så gå en tur gennem bådhallen og se på kanter, dæk, hjørner og flader på vores materiel.
Hvor kommer så alle de skrammer fra – og hvordan undgår vi dem?

De næste fem punkter er en opsang med en bebrejdende undertone, så hvis du er specielt sart, så stop læsningen og spring frem til de tre stjerner til sidst i teksten og pas godt på vores materiel.

1) Vores både står meget tæt
og meget skal rykkes frem og tilbage for at vi kan få den båd ud som vi ønsker at ro i. Vi får ikke mere plads lige med det første – og vi har rigtig mange både.
Når vi flytter rundt på bådene: hjælp hinanden og vær opmærksom på at bådene ikke skramler ind i hinanden, det gælder svirvler, håndtag til løftehjul, rig på outriggere osv. Bådene repræsenterer værdier på op til 200.000 kr  – så pas på dem – der er kun dig til at betale, hvis de går i stykker og får skrammer.
2) Når vi sætter bådene i:
Bådene skal ikke gnide sig op af broen hele vejen ud til der hvor vi kan sætte os ned i dem. Inriggere skal løbes ud, så det drejede ror kan holde båden helt fri fra broen indtil indstigning. Det kan man som styrmand godt indskærpe sig! Eller bede om hjælp til, hvis man ikke ved hvordan det foregår.
Det gælder også når vi sætter scullere i, vipper de bukke vi lægger scullerne på, så bliver bådene skadet – se mærkerne i bunden af de helt nye både, og på dækket af mage andre scullere)
Og hjælp hinanden, hvis vi der står om bådene ikke kan bære dem i selv, så bed om hjælp – de skal ikke skramle mod broen hele vejen ud.
3) Istigning:
bør kun tage et øjeblik – og båden skal holdes borte fra broen imens – det tager mange alt for lang tid at komme i og afsted, med øget risiko for skader for hvert et minut der går. Justering af spændholt mm kan sagtens foregå, når båden er kommet 10 meter væk fra broen :-)
Og riggen på outriggere er ikke en gangbro til istigning, men skal også helst holdes fri af broen! Det gælder også coastal når der er bølger. Her kan man jo gå i fra stranden – det er en vandsport.
4) Og når vi lægger til igen:
Bremseklodser er noget der er på en bil. Broen er ikke en bremseklods til en robåd.
Lad være med at ro ind i broen, under broen, op på broen – ro op til broen – kan du ikke finde ud af det så bed din styrmand overtage opgaven – og øv dig i stille vand – i super slow! 
5) Når så bådene skal op,
så kan det godt være at rampen lyder som noget båden skal ramme ind i og glide op på, men det skal den ikke.
Båden må ikke ramme rampen overhovedet – de bliver ødelagt af det.
Kan man ikke gribe stævnen og løfte den op på vognen, så må man gå ud i vandet to mand (ja man bliver våd) og løfte den i remmen, så den kommer rigtigt op at ligge – det gælder både coastals og inriggere, uroer og seniorer.
 
Pyh, alt det irettesætteri……
 
***
 
Det bliver bedre med en ny bro: ja
Det bliver bedre med 2 slisker: ja
Det bliver bedre med fladere slisker: ja
Det bliver bedre når de både der skal udfases kommer væk: ja
Det bliver bedre når alle både får deres egen plads: ja
 
Men det fjerner altså ikke problemet – og den enkeltes ansvar for at bådene kommer sikkert og uskadt op og ned og rundt når vi skal benytte dem.
Lad os hjælpes ad med at passe på vores materiel

Kærlig hilsen
Ryan

 
 
 

 

Broudvalget skriver

Nyt fra gammel bro.
 
Gammel bros broudvalg har for så vidt ikke noget nyt at berette.
Vi holder løbende øje med, om der opstår skader og om ristene ligger nogenlunde o.s.v. I øjeblikket er sliskerne/ramperne (rettelig slisken/rampen) umanerlig glatte p.g.a. noget særligt grønt slimet stads. Det er imidlertid nærmest umuligt at fjerne. Det er derfor kun jer selv, evt. bistået af højere magter, der kan forhindre, at I falder og slår jer slemt når bådene sættes ud, henholdsvis tages op. Så pas på!
Hvis I observerer skader o.l., på bro/rampe så ring/sms venligst straks. Nummeret står på PC'en i bådhallen. 
F.s.v.a. status vedr. den nye bro, henhører beretning herom under bestyrelsen.
 
Broudvalget, gammel bro.
Med disse linier slutter NyhedsHjørnet.