Nye retningslinier fra 21. april og frem til 6. maj. (... men badning stadig forbudt!)

22. april 2021 10:09 , af Søren Mortensen

Dansk Forening for Rosport har opdateret sin retningslinjer for genåbning af Ro-Danmark og skriver følgende:

For roklubber gælder:

Indendørs træning

 • Fra den 21.04 må alle under 18 år (gælder ikke unge der er fyldt 18 år) træne inden døre i hold på op til max. 25 personer inklusiv nødvendige voksne, læs trænere.
  Denne mulighed gælder både selvtræning samt organiseret træning.
  Der er ikke krav om coronapas, hverken for de unge eller den voksne træner.
 • Voksne mellem 18-69 år må ikke benytte indendørs træningsfaciliteter.
 • Ældre + 70 år må benytte indendørs træningsfaciliter i hold på op til max. 10 personer.
  Der er krav om coronapas*.
 • Der skal være minimum 4 kvm. Per person ved indendørs idræt ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind.

 *Coronapas

Kulturministeriets retningslinjer indeholder ikke nærmere detaljer om, hvordan og hvem, der skal kontrollere coronapasset. Dette vil først foreligge om 1-3 dage. Indtil at disse forelægger opfordrer DFfR til, at +70 årige først deltager i indendørs træning når de har et gyldigt coronapas.

 Udendørs træning

Alle, uanset alder, kan ro på vandet hvis følgende respekteres:

 • Hold minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Rengør fælles kontaktflader efter brug – båd samt årer.
 • Redningsveste er en fælles kontaktflade, der er svær at rengøre. Derfor opfordrer DFfR til enten at fordele klubbens redningsveste mellem de aktive medlemmer. Alternativt at hvert enkelt medlem investerer i egen redningsvest.
 • Det gældende forsamlingsforbud på 50 personer respekteres på bådpladsen.
 • Der er ikke krav om coronapas.

 Toilet og omklædningsrum

(Bemærk: Her gælder fortsat Fredensborg kommunes regler, som er strammere end DFfRs: der tillades adgang til toiletfaciliteter, omklædningsrum og opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold. Kortvarige ophold omfatter som udgangspunkt ikke badning.”)

Omklædning må benyttes kortvarigt. Vi anbefaler, at man tager bad hjemme. Dog åbner reglerne mulighed for, at medlemmer under 18 år og medlemmer over 70 år kan tage bad. Afstandskrav gælder også for bad.

Der skal være minimum 4 kvm. Per person ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.

Bådhallen

Det er tilladt at hente udstyr til udendørs træning. Unødigt ophold i bådhallen er ikke tilladt.

Rengøring af fælles kontaktflader

Bestyrelsen:

 • Er ansvarlig for, at medlemmerne er klart informeret om gældende retningslinjer for rengøring af fælles kontaktflader.
 • Er ansvarlig for, at håndsprit samt remedier til afvaskning af både er tilgængeligt.
 • Bør udarbejde en plan for håndtering af hvis et klubmedlem bliver testet positiv.

Bådvedligeholdelse i værksted

De gældende retningslinjer giver ikke mulighed for at åbne op for bådvedligehold i værkstedet eller bådehallen. Dette kan kun finde sted udendørs.

Bestyrelsesmøder

Skal fortsat afvikles online, da indendørs brug af klubhuset kun gælder unge under 18 år samt ældre +70.

Generalforsamling

Det er endnu ikke muligt at indkalde til generalforsamling. Vi afventer nærmere information fra DIF.

Sociale arrangementer og fester

Indendørs er det ikke muligt at samles til kaffe efter roning, ligesom fester heller ikke er muligt.

Udendørs er det muligt at afvikle sociale arrangementer, under hensyntagen til det gældende udendørs forsamlingsforbud.

Forsamlingsforbuddet forventes udfaset efter følgende plan:

  I dag 21. april 6. maj 21. maj 11. juni 1. august
Indendørs forsamlingsforbud 5 10 25 50 100 Det lille forsamlingsforbud afskaffes
Udendørs forsamlingsforbud 10 50 75 100 Afskaffes

Ved positiv test i klubben: Find step-by-step vejledning her. Materialet henvender sig både til klubbestyrelser og enkelte medlemmer, som er Coronaramte. Har du brug for hjælp til at informere klubbens medlemmer så finder du her en Skabelon til kommunikation ved positiv test.

Smitte|Stop app

DFfR anbefaler alle at downloade Smitte|Stop appen. Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, kan du bruge appen at dele informationen med andre app-brugere, som du har været tæt på. Du får i appen en besked, hvis du har været i nær kontakt med en person smittet med ny coronavirus i det tidsrum, hvor den smittede har været smitsom, og du derfor er i risiko for at være blevet smittet.

Om du har været i risiko for at være blevet smittet beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for at være en nær kontakt, som alle skal være opfyldt:

 • Du har været i kontakt med den smittede person i mere end ca. 15 minutter.
 • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden.
 • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. indenfor 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede (eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer).