Materieludvalg - nyt om Tovholder og bådene

13. april 2018 16:07 , af Christian Probst

Kære medlemmer

Så er der nyt fra Materieludvalget og Tovholder.

Ny Tovholder

Anne Kaaber har sagt ja til at træde ind i rollen som tovholder for dette udvalg, da der er gode ressourcer der fortsat vil stå for vedligeholdelse og reperationer af både. Annes opgave bliver primært at sikre udvalget får løst de opgaver der hører til der, herunder sikre kommunikation om udvalgets arbejde og planer. 

NB: Da vores vedtægter ikke beskriver proces for genbesættelse af Tovholder plads, hvis den på generalforsamlingen valgte træder fra, har vi i bestyrelsen tænkt at det ikke kan kræver mere end hvis formand eller kasserer fratræder. Her kan bestyrelsen konstituere en ny frem til generalforsamling. Hvis nogen er uenige i vores beslutning, må I reagere på denne mail :-)

 

Bådsituationen

Dette giver anledning til en sidste status fra min side om status på bådsituationen :-)

Inriggere:

Sneppen og Mudderkliren har fået indsat "laske" (tyndt træ limet ovenpå en revne) og er lakeret. Burde være klar til roning.

Kærløberen har fået indsat hele 3 lasker - men der er opdaget behov for yderligere 4. Så den bliver først klar  næste uge.

Alken har fået en utæthed efter standerhejsning. Når det bliver roligt vand vil Per lægge den i vandet og finde og reparere utæthed. Håbet er at det kan ske næste uge.

Herefter burde alle inriggere være tætte og roklar.

TAK Per og Per for ihærdig indsats de seneste uger for at tætne både.

Outriggere:

Her startede man i onsdags med klargøring af bådene - påsætning af rigge samt polering. Dette arbejde vil fortsætte frem mod 1. maj hvor scullersæson starter for roere med scullerret.

NB: HUSK at hvis I har roet i en båd og opdager en fejl/utæthed el. lign SKAL det rapporteres. Det sker i rokort.dk under "Skader" og derefter "Opret ny". Samtidig skal I sende en SMS til Per Raabo hvis det er inrigger/coastal eller Kim Wellendorph hvis det er sculler.

De kræfter der primært står for udbedring af fejl er:

Inriggere og Coastal: Per Raabo og Per Olsen

Scullere: Kim Bo Wellendorph og Christine Dantzer

 

I ønskes alle en god weekend, hilsen Christian

 

Vedhæftede filer