Efterlyser hjælp til kæntringsøvelser

15. juni 2022 10:31 , af Søren Mortensen

Kære alle.

Efter et sjovt og vellykket instruktionsforløb står svømmeprøver og kæntringsøvelser for døren. Vi har brug for hjælp til at få gennemført kæntringsøvelser.

Vi har talt os frem til, at det drejer sig om ca. 17 – 18  kaniner inkl. uroer. Vi håber, at nogen har tid og lyst til at hjælpe med det. I må gerne give besked om, hvorvidt I vil lave kæntreøvelsen flere gange. Sidste år havde vi gode erfaringer med, at den enkelte styrmand selv fandt ud af, sammen med dem der skal kæntre, hvornår det passede for de involverede og selv fandt en brovagt. Tidspunktet er helt op til jer, det behøver ikke være i weekender. Når vi har fået tilbagemeldinger fra jer, fordeler vi herefter kaninerne på den enkelte styrmand og sender navn og kontaktoplysninger ud til jer, som har meldt sig.

Svar udbedes senest d. 27. juni.

Mange hilsner

Anni, Signe og Anne