Covid-19 fase 2 genåbning

15. maj 2020 17:25 , af Søren Mortensen

Kære medlemmer

Så har roudvalg og bestyrelsen forholdt sig til de nyeste udmeldinger fra Fredensborg Kommune, DIF og Dansk Forening for Rosport.

Vedhæfteter en beskrivlese af hvad der nu gælder i fase 2 - få det nu læst!

Der åbnes op for 4-åres både; og hold af 10 personer.

De der har være del af et 3-personers hold bør forblive samme på de nye 10-personers hold. Ellers skal man i 14 dage ikke ro med sit gamle hold før man kan skifte til et nyt hold.

Kort resume:

  • Lukkede ro-hold på maksimalt 10 personer (holdene administrerer selv hold dannelse – husk at tænk alle roere med)
  • Fremadrettet vil der yderligere være 2 stk 4 årers inriggere på bestillingssiden – vi tilstræber at Isfuglen ligger på en vogn.
  • Der er fortsat ingen faste rovagter, men holdene koordinerer selv bådbestilling på hjemmesiden til de tidspunkter de ønsker at ro.
  • Det er fortsat ikke tilladt at træne indendørs
  • Med flere mennesker skal vi skærpe vores fokus på hygiejne og gruppestørrelser
  • Langtursansøgninger modtages igen af roudvalget
  • Toiletter åbnes muligvis uge 21 (Fredensborg Kommune arbejder på løsning)

Hilsen bestyrelsen

 

Vedhæftede filer