Bestyrelsen og udvalg

Kontakt os

BESTYRELSE OG UDVALG 2018-2019 HUMLEBÆK ROKLUB
Telefon klubhus: 49192170


Bestyrelse:
bestyrelse@humlebaekroklub.dk

Formand: Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

Kasserer: Morten Runge Poulsen
Tlf. 25425237
kasserer@humlebaekroklub.dk
Sekretær: Britta Troelsen
Tlf. 40876511
sekretaer@humlebaekroklub.dk
Bestyrelsesmedl. Maria Petersen
Tlf. 22471388
best-medl@humlebaekroklub.dk

Suppleanter: Ole Madsen, Claus Jensen
Revisor: Jens Jakob Andersen
Revisorsuppleant: Michael Krogh

Kommunikationsudvalg
Tovholder: Susanne Westermann

Tlf. 20832182
brumbassen@humlebaekroklub.dk
Pia Rasmussen
Telf. 22178769

Roudvalg:
Tovholder: Anne Thomsen
Tlf. 31400111
roning@humlebaekroklub.dk

Instruktionschef: Karen Stein
Tlf. 49133718
instruktion@humlebaekroklub.dk

Langture: Gerda Lavrens Tlf. 61168350

Øvrige medlemmer:
Michael Stein Tlf. 40949009

Keld Strudahl Tlf. 40604901

Udlevering af nøgler:
Henrik Gaarde Olesen
Tlf.49134303

noegle@humlebaekroklub.dk

 

 

 

Ajourført 13.04.2018

Siden ajourføres af:

Christian Probst


Køkkenudvalg:
Tovholder: Ingrid Poulsen
Tlf. 40433565
koekken@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Anne Grete Leinonen Tlf. 22770863
Bente Hagen Christensen Tlf. 26402463
Birthe Lynæs Tlf. 49131940
Jytte Boch-Andersen Tlf. 49134781
Lisbeth Meyer Tlf. 49131950
Marianne Dohm Pedersen Tlf 49191859
Marianne Anker Jensen Tlf. 49160119


Ungdomsudvalg:
Tovholder: Trine Thonning Jørgensen
ungdom@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Gustav Kruse, Emma L.T. Jørgensen, Adam F. Spies, Sigurd Reistad, Karoline Kristensen, Amalie Thorsen, Marie Reistad, Michael Stein

Husudvalg:
Tovholder: Henning Andersen
Tlf. 49133672 /51323716
hus@humlebaekroklub.dk

Broudvalg
Tovholder: Niels-Henning Jakobsen

Tlf. 42612626
bro@humlebaekroklub.dk

Henrik Menck Tlf. 49133933

Nils Lunbdy Tlf. 49191658 

Poul R. Sørensen Tlf. 61555069

Materieludvalg
Tovholder: Anne Kaaber
Tlf. 20743090
materiel@humlebaekroklub.dk


Per Raabo Tlf. 26470263
Per Olsen Tlf. 49136262

Medlemskartotek:
Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

 

 

 

 

 

DU KAN KONTAKTE FØLGENDE PERSONER, HVIS DU ER INTERESSERET I:

 

Kaproning:  Christian Probst (formand@humlebaekroklub.dk)
Sculler- roning:  Michael Stein (michael@famstein.dk)
Coastal:  Torben Klausen (torben@moeller-klausen.com
Morgenroning:  Christian Probst (formand@humlebaekroklub.dk

Uddannelse:   Karen Stein (instruktion@humlebaekroklub.dk
Udlån af hus:  Lisbeth Meyer (lisbethmeyer@stofanet.dk)

Hjemmesiden: Susanne Westermann (brumbassen@humlebaekroklub.dk)

(Alle indgåede aftaler skal afstemmes med de ansvarlige udvalg).