Bestyrelsen og udvalg

Kontakt os

BESTYRELSE OG UDVALG 2018-2019 HUMLEBÆK ROKLUB
Telefon klubhus: 49192170


Bestyrelse:
bestyrelse@humlebaekroklub.dk

Formand: Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

Kasserer: Morten Runge Poulsen
Tlf. 25425237
kasserer@humlebaekroklub.dk
Sekretær: Maria Petersen
Tlf. 22471388

sekretaer@humlebaekroklub.dk

Suppleanter: Ole Madsen, Claus Jensen
Revisor: Michael Krogh
Revisorsuppleant: Anders Thorsen

Kommunikationsudvalg
Tovholder: Susanne Westermann

Tlf. 20832182
brumbassen@humlebaekroklub.dk
Torben Klausen
Telf. 51225523
rogaest@humlebaekroklub.dk

Roudvalg:
Tovholder: Anne Thomsen
Tlf. 31400111
roning@humlebaekroklub.dk

Instruktionschef: Karen Stein
Tlf. 49133718
instruktion@humlebaekroklub.dk

Langture: Gerda Lavrens Tlf. 61168350

Øvrige medlemmer:
Michael Stein Tlf. 40949009

Keld Strudahl Tlf. 40604901

Ryan Rosenberg Tlf. 22901903

Udlevering af nøgler:
Henrik Gaarde Olesen
Tlf.49134303

noegle@humlebaekroklub.dk

 

 

 

Ajourført 07.03.2019

Siden ajourføres af:

Christian Probst


Køkkenudvalg:
Tovholder: Ingrid Poulsen
Tlf. 40433565
koekken@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Anne Grete Leinonen Tlf. 22770863
Bente Hagen Christensen Tlf. 26402463
Birthe Lynæs Tlf. 49131940
Jytte Boch-Andersen Tlf. 49134781
Lisbeth Meyer Tlf. 49131950
Ulla Willard Tlf. 30667514
Birgitte Menck Tlf. 40556312


Ungdomsudvalg:
Tovholder: Mette Porsmose
ungdom@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Karoline Kristensen, Amalie Thorsen, Marie Reistad,

Michael Stein, Birgitte Rufford Probst

Husudvalg:
Tovholder: Henning Andersen
Tlf. 49133672 /51323716
hus@humlebaekroklub.dk

Broudvalg
Tovholder: Niels-Henning Jakobsen

Tlf. 42612626
bro@humlebaekroklub.dk

Henrik Menck Tlf. 49133933

Nils Lunbdy Tlf. 49191658 

Poul R. Sørensen Tlf. 61555069

Materieludvalg
Tovholder: Christian Stephensen
Tlf. 30709087
materiel@humlebaekroklub.dk

Per Olsen Tlf. 49136262

Jakob Rasmussen Tlf. 61338586

Medlemskartotek:
Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

 

 

DU KAN KONTAKTE FØLGENDE PERSONER, HVIS DU ER INTERESSERET I:

 

Kaproning:  Christian Probst (formand@humlebaekroklub.dk)
Sculler- roning:  Michael Stein (michael@famstein.dk)
Coastal:  Torben Klausen ( rogaest@humlebaekroklub.dk)
Morgenroning:  Christian Probst (formand@humlebaekroklub.dk

Uddannelse:   Karen Stein (instruktion@humlebaekroklub.dk)
Udlån af hus:  Lisbeth Meyer (lisbethmeyer@stofanet.dk)

Hjemmesiden: Susanne Westermann (brumbassen@humlebaekroklub.dk)

(Alle indgåede aftaler skal afstemmes med de ansvarlige udvalg).