Alle jobs udført

23. november 2020 13:43 , af Søren Mortensen

Vores mange arbejdsopgaver er nærmest blevet revet væk af klubbens medlemmer. Der har ingen prikkerunder været, nej, alle har af egen drift skrevet sig på planchen i klubhuset - og per dags dato er status den, at
alle jobs er udført på nær enkelte, hvor det pt ikke har kunnet lade sig gøre.

Så derfor en stor tak til alle I som ydet en indsats i dette fælles-projekt.
Det er Humlebæk Roklub, når vi er allerbedst.

kh
Henning/Husudvalget.