Materiel - inrigger/sculler/coastal

SKARVEN og klargøring af både til rosæsonen 2020

Istandsættelse af Skarven har været rigtig godt i gang de sidste par måneder. Vi har afholdt adskillige fælles arbejdsdage på lørdag formiddage inden jul, hvor der har været et flot fremmøde.
Tusind tak til alle jer, der 
er dukket op og givet en hånd med. Udover at det er en kæmpe hjælp betyder opbakningen rigtig meget mentalt for os i udvalget.

Vi har nu lagt arbejdsdage ind i aktivitetskalenderen.

Først to lørdage hvor vi arbejder på Skarven og herefter 5 uger før standerhejsning, hvor vi laver små-reparationer samt slibe og lakarbejde på vores øvrige både. Da det i år er skudår, er der en ekstra uge, hvor vi kan være i multihallen og træne. 

Ergometrene skal flyttes senest d. 22. februar inden kl. 9.00. Vi håber, at nogen vil hjælpe med at få flyttet dem, når vi kommer til det.

I år forsøger vi os med, at man selv skriver sig på i aktivitetskalenderen de dage, hvor man bedst kan, i stedet for at vi sætter hold. Det håber vi, bliver en succes. Så Skriv dig på med det samme - alle kan deltage.

Vi har tidligere fortalt om, at vi havde indgået aftale med bådværftets lærlinge om, at de skulle bistå i arbejdet med Skarven. Af forskellige grunde kan de alligevel ikke gå ind i opgaven, så det må vi løse selv. Vi er allerede kommet godt i gang med at udskifte kobbernagler. Dog har vi indkaldt Jens bådebygger, som var i klubben søndag d. 19. januar, hvor han og Per R. fik skiftet bor mm på Skarven (se billeder). 

Skarven bliver ikke færdig til standerhejsning, men vi arbejder målrettet på, at den kommer i vandet i år.
Vi ses og mange hilsner
Christian, 2 x Per og Anne

MATERIEL - INRIGGERE

Igen i år har det været et travlt forår i materieludvalget. Der er blevet lagt mange timer i reparation og tætning af både, så de kunne blive klar til sæsonen og til kanininstruktionen.

Materieludvalget består af Tovholder Christian S, Per O, og Anne K. For at lette Christian i tovholderfunktionen og for at sikre og prioritere løbende information fra udvalget til klubbens medlemmer har Anne påtaget sig en ”sekretærfunktion.”

Udover det faste udvalg har Ole Madsen lagt rigtig mange timer i at løse alle mulige opgaver med bådene og Ole har desuden tilbudt at stå for alt omkring klubbens gummibåd denne sæson.

Derudover har Torben Clausen tilbudt at påtage sig ansvaret for vores coastal i denne sæson.

Stor tak til jer begge, det ville slet ikke kunne lade sig gøre uden al den opbakning, hjælpsomhed og samarbejde.

Udover en del mindre vedligeholdelsesopgaver på bådene er der to større opgaver, som vi i udvalget skal have løst.

Den ene er tætning af Alken. Per R har tilbudt at påtage sig denne opgave, som består i at på-lime epoxy på ydersiden og forsøge at lave nye bundbrædder, der fordeler trykket ved skift bedre. Stor tak til dig Per.

Den anden store opgave er at få lagt en plan for istandsættelse af Skarven. Vi er i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er for at få hjælp udefra og herefter at få skabt et overblik over de samlede udgifter, så der kan tages stilling til, om istandsættelse af Skarven er den rigtige løsning for klubben.

 

INDBERETNING AF SKADER

Vi vil gerne opfordre alle til at forsætte den allerede eksisterende gode praksis med at indberette skader på ro-kort. Denne praksis er rigtig hjælpsomt for udvalget, da Christian og Torben automatisk får besked om skader. Sedler på computerbordet vedr. skader forsvinder let.

FOREBYGGELSE AF SKADER.
I en aktiv klub som Humlebæk kan vi ikke undgå skader, men vi kan alle blive bedre til at træne, den svære kunst det er at lægge til ved broen i livligt vand og strøm samt at træne at skifte uden at træde udenfor bundbrædderne. Så vi håber at alle vil være mere opmærksomme på dette og gerne tale om det i bådene og hjælpe hinanden med gode tips og tricks. Vi ønsker os alle forbedringer på slisker og bro, men indtil det sker, kan vi gøre meget selv for at passe på bådene.

Hilsen Anne Kaaber på vegne af Materieludvalget