VIL DU RO - SÅ KONTAKT:

Instruktionschef Karen Stein - instruktion@humlebaekroklub.dk (seniorer)
Ungdomsleder Trine Jørgensen - ungdom@humlebaekroklub.dk (unge ml. 14 - 24 år)

 

Motions-, sports- og kaproning
I Klubben dyrker vi både motions-, sports- og kaproning. Man kan nyde den smukke natur og en god snak, eller forbedre sin fysisk form og roteknik ved daglig eller ugentlige roture. Alt efter mandskabets styrke, lyst og tid tager en motions- eller sportstur cirka en til to timer.

Roningen foregår i inrigger, coastal, gig og outrigger

Der også mulighed for kaproning, hvor man sammen med et fast mandskab træner fra to til fire gange om ugen og deltager i kaproninger i hele Danmark. Det er især langdistance kaproning i inrigger (10 km og 25 km) klubben deltager i.

Langture
Klubben arrangerer også flere langture i ind- og udland. Vi ror både på korte weekend-ture og længere ferieture. For at deltage på sådanne ture skal man være en erfaren roer.

Rosæson
Vores rosæson på Øresund går fra april til oktober. I vintersæsonen gløder romaskinerne. Indendørs roning er en fortræffelig måde at holde sig i form på og herudover har vi en ugentlig yogaaften med professionel instruktør. Ligesom du kan deltage i en række relevante kurser.

Allerede roer?
Måske er du allerede roer og har lyst til at blive medlem hos os. Hvis det er nogen tid siden du sidst har roet og trænger til at få frisket rutinerne op, kan det være en idé at starte sammen med årets kaninhold. Vi starter nyt seniorhold op hvert år i april måned. 

Eller måske er du rutineret, har en række rettigheder og kan starte med det samme. 

Uanset hvilken kategori roer du hører til, skal du kontakte instruktionschef Karen Stein, på adressen: instruktion@humlebaekroklub.dk.  

Hun vil forhøre sig om dine eventuelle styrmandsrettigheder, der måske skal genopfriskes før du kan få dem overført. Det samme gælder scullerret.
Uanset dit niveau finder I sammen ud af hvornår og under hvilke omstændigheder du kan starte.

 Vel mødt i Humlebæk Roklub.

 

Kontakt os

BESTYRELSE OG UDVALG 2017-2018 HUMLEBÆK ROKLUB
Telefon klubhus: 49192170


Bestyrelse:
bestyrelse@humlebaekroklub.dk

Formand: Christian Probst
Tlf. 23635660
formand@humlebaekroklub.dk

Kasserer: Morten Runge Poulsen
Tlf. 25425237
kasserer@humlebaekroklub.dk
Sekretær: Britta Troelsen
Tlf. 40876511
sekretaer@humlebaekroklub.dk
Bestyrelsesmedl. Anette Engstrøm
Tlf. 30141445
best-medl@humlebaekroklub.dk

Suppleanter: Ole Madsen, Claus Jensen
Revisor: Jens Jakob Andersen
Revisorsuppleant: Michael Krogh

Kommunikationsudvalg
Tovholder: Susanne Midtgaard

Tlf. 20832182
brumbassen@humlebaekroklub.dk
Pia Rasmussen
Telf. 22178769

Roudvalg:
Tovholder: Anne Thomsen
Tlf. 31400111
roning@humlebaekroklub.dk

Instruktionschef: Karen Stein
Tlf. 49133718
instruktion@humlebaekroklub.dk

Langture: Lars Rosenkilde
Tlf. 20874576

Øvrige medlemmer:
Poul R. Sørensen Tlf. 49133902
Erik Lynæs Tlf. 49131940
Gerda Lavrens Tlf. 61168350
Michael Stein Tlf. 40949009

Udlevering af nøgler:
Henrik Gaarde Olesen
Tlf.49134303

noegle@humlebaekroklub.dk

 

 

 

Ajourført 11.04.2017

Siden ajourføres af:

Christian Probst


Køkkenudvalg:
Tovholder: Signe Skaarup Weensgaard
Tlf. 31111909
koekken@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Anne Grete Leinonen Tlf. 22770863
Bente Hagen Christensen Tlf. 26402463
Birgitte Menck Tlf. 49133933
Birthe Lynæs Tlf. 49131940
Jytte Boch-Andersen Tlf. 49134781
Lisbeth Meyer Tlf. 49131950
Marianne Dohm Pedersen Tlf 49191859
Marianne Anker Jensen Tlf. 49160119
Mette Melby Bak Tlf. 49194760
Ole Pries Tlf. 40632606

Ungdomsudvalg:
Tovholder: Trine Thonning Jørgensen
ungdom@humlebaekroklub.dk

Øvrige medlemmer:
Gustav Kruse, Fridtjof Cerup Simonsen, Emma L.T. Jørgensen, Adam F. Spies, Sigurd Reistad, Karoline Kristensen, Amalie Thorsen, Marie Reistad, Michael Stein

Husudvalg:
Tovholder: Henning Andersen
Tlf. 49133672 /51323716
hus@humlebaekroklub.dk

Broudvalg
Tovholder: Niels-Henning Jakobsen

Tlf. 42612626
bro@humlebaekroklub.dk

Henrik Menck Tlf. 49133933

Nils Lunbdy Tlf. 49191658 

Materieludvalg
Tovholder: Per Raabo
Tlf. 26470263
materiel@humlebaekroklub.dk

Per Olsen Telf. 49136262

Medlemskartotek:
Anette  Engstrøm
Tlf. 49190737/20978126
best-medl@humlebaekroklub.dk

 

 

Henter billeder...